Så här läser du White Guide

Allt du behöver veta för att hitta rätt krog och café för rätt tillfälle med hjälp av White Guide.

White Guides system för bedömning av restauranger

Ett lyckat restaurangbesök består av många komponenter. I White Guide bedöms kvaliteten på restaurangens mat, dryck, service samt miljö och stämning. Betygsskalan är 100-gradig. Största vikten läggs vid maten som redovisas separat. Vi lyfter också fram och betonar servicens betydelse för helhetsupplevelsen av restaurangbesöket, även den poängen redovisas separat.

Tillbaka